ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΙΜ ΤΟΥ ASTERA ΛΑΜΙΑΣ …

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ  ΛΑΜΙΑΣ   και το τεχνικο τιμ του….

Δ/ΝΤΗΣ   ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ   ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ   ΦΩΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ     ΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ  ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ  ΝΙΚΟΣ…..ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΒΕΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ   ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ … ΖΑΛΑΩΡΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ