Για παιδιά ηλικίας 12 - 13 ετών.

Στην έναρξη της εφηβίας των παιδιών, η προπόνηση τους περιλαμβάνει:

  • Μεγαλύτερη έμφαση στην νευρομυΙκή προσαρμογή λόγω της απότομης ανάπτυξης
  • Έμφαση στην αερόβια ικανότητα
  • Ποιοτική και ακριβής εκτέλεση τεχνικής
  • Εξάσκηση και των δύο ποδιών
  • Αυξημένη αντίσταση
  • Έναρξη υποομαδικής τακτικής

 

Κοινοποιήστε:
Go to top

Υλοποίηση: | info@ekds.gr